PADĖKA

BALANDŽIO 22 DIENĄ VIEVIO GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖ ĮSIJUNGĖ Į RESPUBLIKINĘ AKCIJĄ ,,DAROM 2015“. Vaizdo rezultatas pagal užklausą „darom 2015“

DĖKOJU VISIEMS MOKYTOJAMS, MOKINIAMS, DALYVAVUSIEMS ŠIOJE PILIETINĖJE AKCIJOJE. DĖKOJU TĖVAMS, KURIE PALAIKĖ SAVO VAIKŲ PILIETINĘ INICIATYVĄ.

GIMNAZIJOS DIREKTORIUS          GINTARAS DOBILAITIS

Posted in NAUJIENOS | Komentarai išjungti

MIELIEJI!

Savaitinis žurnalas „Veidas“ balandžio 17 d. jau 12-ąjį kartą paskelbė Lietuvos gimnazijų reitingą. Malonu, kad mūsų gimnazija užėmė 53 vietą respublikoje. Tai kol kas aukščiausias pasiekimas.

Sveikinu visą gimnazijos bendruomenę su šiuo pasiekimu.

Gimnazijos direktorius                     Gintaras Dobilaitis

Posted in NAUJIENOS | Komentarai išjungti

GERBIAMIEJI,

kreipiamės į Jus prašydami gimnazijai skirti 2% pajamų mokesčio sumos. Jeigu negalite skirti 2%, tada prašytume skirti bent 1% galimos skirti sumos.

Gautas lėšas skirsime autobusui įsigyti, kuris labai reikalingas mokiniams vežti į ekskursijas, olimpiadas, konkursus, varžybas. Turimas autobusas jau nusidėvėjo.

Prašymą FR0512 iki 2015 m. gegužės 4 d. galima pateikti elektroniniu būdu (per internetinę bankininkystę), tiesiogiai įteikti
Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui arba siųsti paštu:
Taikos g. 6A, LT-26115 Elektrėnai.

Gimnazijos rekvizitai:

Elektrėnų sav. Vievio gimnazija,

Šviesos g. 4A, LT-21375 Vievis,

įstaigos kodas 190669038,

a.s. Nr. LT 977044060004028993.

Su pagarba        Gimnazijos tarybos pirmininkė                 Asta Barauskienė

Gimnazijos direktorius                           Gintaras Dobilaitis

Posted in NAUJIENOS | Komentarai išjungti

BŪSIMŲ  PENKTOKŲ  TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Vievio gimnazija skelbia mokinių priėmimą į 5-tą klasę. Prašome mokinių tėvus ar globėjus (asmeniškai) iki
2015 m. gegužės 16 d. pateikti gimnazijos raštinės vedėjai
šiuos dokumentus:

1.   Prašymą ir sutartį (pildomi raštinėje).

2.   Gimimo liudijimo kopiją (kopija padaroma raštinėje).

3.   1 nuotrauką  (3×4).

4.   Sveikatos pažymėjimą iki  2015-09-10.

Gegužės 18 d. 18.30 val. gimnazijos konferencijų salėje įvyks būsimų 5-tokų tėvų susirinkimas.

Dokumentai priimami raštinėje nuo 2015 m. balandžio 7 d. iki gegužės 16 d. nuo 8.00 iki 16.00 val., pietų pertrauka
12.00-12.30 val. Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.

Raštinės vedėjos tel. 26 652.

Administracija

Posted in NAUJIENOS | Komentarai išjungti

AKCIJA ,,DAROM 2015”

Balandžio 22 d. Vievio gimnazijos bendruomenė įsijungė į respublikinę akciją ,,Darom 2015“. Pagrindinis  tikslas- skatinti Lietuvos gyventojų ekologišką mąstyseną, pilietiškumą, socialinį aktyvumą, stiprinti vietines bendruomenes ir žmonių lygiavertiškumo suvokimą. Kasmet daugiau nei 200 tūkst. akcijos ,,Darom" dalyvių ne tik surenka estetinį vaizdą bjaurojančias šiukšles, bet ir surūšiuoja sunkiai yrančias atliekas. 

 Akcijai buvo ruošiamasi iš anksto, darbai planuojami ir derinami su Vievio miesto seniūnu Z. Pukėnu, gimnazijos biologijos mokytojais J. Mickūnu ir L. Mickūniene, kiekvienos klasės vadovu. Džiugu, kad saugų eismą į tolimesnius objektus užtikrino Ekektrėnų policijos komisariato ekipažas. Mokytojai ir moksleiviai tvarkė miesto  aplinką, rinko šiukšles, krovė į krūvas šakas, šlavė takus. Iš tikrųjų teko visiems paplušėti, nes per žiemą gražiausiose vietose buvo susikaupusios krūvos šiukšlių. 5-8 ir 1-3 g. kl. moksleiviai  su auklėtojais taip pat  tvarkė Pylimų, Balceriškių, Bražuolės, Kazokiškių miškus, Trakų kelio pakelę, Vievio ežero pakrantę ir teritoriją aplink kapines. Moksleiviai ne tik surinko įvairias šiukšles ir padarė aplinką švaresnę, bet tuo pačiu ir skatino bendruomeniškumą, savanorystę, kurios šiuo metu stinga. 

Dėkojame  mokytojams, mokiniams, Elektrėnų  policijos komisariato atstovams, Vievio girininkijai, seniūnui Z. Pukėnui, direktoriui G. Dobilaičiui, administracijai, J. Mickūnui, L. Mickūnienei už geranoriškumą, pilietinės iniciatyvos palaikymą ir nuoširdų darbą.

Žurnalistų būrelio nariai

Posted in NAUJIENOS | Komentarai išjungti

Sveikiname 1C g. klasės mokinę Kotryną Jankūnaitę, užėmusią 1 vietą, o 1C g. klasės mokinį Deimantą Petrauską – 3 vietą savivaldybės ekonomikos olimpiadoje.

Mokinius olimpiadai paruošė ekonomikos mokytoja Daiva Jonikienė.

Administracija

Posted in NAUJIENOS | Komentarai išjungti

TINKLINIO TURNYRAS

Balandžio 20 d. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija bendraminčius – tinklinio entuziastus – pakvietė į jau tradiciniu tapusį tinklinio turnyrą Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos taurei laimėti. Turnyre varžėsi Kaišiadorių rajono ir Elektrėnų sav. gimnazijų komandos. Varžybose netrūko įtampos, kovingumo, noro laimėti. Džiugu, kad Vievio gimnazijos komanda laimėjo III vietą.  Prizinių vietų laimėtojams  buvo įteikti medaliai.

Moksleiviai  nuoširdžiai džiaugiasi, kad turi galimybę dalyvauti įvairiose varžybose  ir dėkoja kūno kultūros mokytojai Zitai Narkeliūnaitei.

Žurnalistų būrelio nariai

Posted in NAUJIENOS | Komentarai išjungti

MOKYTOJO PROFESIJA- PRASMINGO GYVENIMO KELIAS

Balandžio 13-17 d. LEU  „Jaunojo pedagogo akademijos“ sesijoje dalyvavo 3a kl. moksleivė Aušrinė Maliauskaitė.  Pagrindinis tikslas- susipažinti su pedagogo profesija, studijų galimybėmis ir karjera. 

„Jaunojo pedagogo akademija“ kasmet sukviečia gabiausius Lietuvos moksleivius „pasimatuoti“ pedagogo profesiją ir suteikia galimybę susipažinti su LEU, pajausti studentiško gyvenimo skonį. Tai ypač svarbus renginys, kuriuo siekiama atskleisti moksleiviams pedagogo profesijos patrauklumą ir skatinanti juos rinktis pedagogo karjeros kelią. Šių metų „Jaunojo pedagogo akademijos“ naujovė – net trys sesijos skirtingomis studijų sritimis besidomintiems moksleiviams: socialinių ir humanitarinių mokslų, gamtos, matematikos, technologijų ir sporto mokslų. „Važiavau čia jau tvirtai apsisprendusi, kad noriu studijuoti Lietuvos edukologijos universitete. Noriu būti kūno kultūros mokytoja“, – teigė A. Maliauskaitė. Džiugu, kad Vievio gimnazistė dalyvavo  paskaitose ,,Gamtininkai tiria pasaulio biologinę įvairovę“, ,, Nariuotakojų pasaulis“, ,,Įdomioji minerologija“,  ,,Atrasti matematiką“, ,,Verslumo ugdymas“, ,,Greičiau, aukščiau, stipriau“. Kiekvieną dieną moksleiviai žaidė futbolą, krepšinį ir bendravo su studentais. Balandžio 17 d. vyko ,,Studijų mugė“ ir visiems ,,Jaunojo pedagogo akademijos“ dalyviams buvo įteikti diplomai.

Skaityti toliau

Posted in NAUJIENOS | Komentarai išjungti

KOKIĄ PROFESIJĄ PASIRINKTI?

Balandžio 16 d. Vievio gimnazijos 1-2 kl. moksleiviai kartu su karjeros konsultante R. Kisnieriene vyko į Elektrėnų profesinio mokymo centrą. Pagrindinis tikslas- sudaryti sąlygas moksleiviams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą. Atvirų durų dienos renginyje dalyvavo Kaišiadorių rajono, Elektrėnų savivaldybės mokyklų ir gimnazijų moksleiviai bei mokytojai. Karjeros konsultantės pakvietė visus svečius  į aktų salę. Iš tikrųjų buvo labai įtaigiai ir įdomiai pristatyta Elektrėnų profesinio mokymo centro veikla. Gimnazistai pateikė daug klausimų apie profesijas. Po pristatymo moksleiviai buvo suskirstyti į 13 grupelių ir išėjo su dėstytojais į jų darbo vietas, kur buvo supažindinti su profesijomis plačiau. Moksleiviai dalyvavo viktorinoje ,,Mano ateities planai“, apžiūrėjo kabinetus, domėjosi praktiniais užsiėmimais, bendravo su dėstytojais.

Labai džiaugiamės ir dėkojame EPMC kolektyvui, direktorei S. Lengvinienei, pavaduotojai ugdymui L. Ališauskienei  už nuoširdumą bei galimybę susipažinti su įvairiomis profesijomis.

Žurnalistų būrelio nariai

Posted in NAUJIENOS | Komentarai išjungti

STUDIJOS EKONOMIKOS FAKULTETE- ŽINIŲ PAMATAS SĖKMINGAI KARJERAI KURTI

Balandžio 14 d. Vievio gimnazijos 2-3 kl. moksleiviai kartu su mokytojais R. Kisnieriene ir P. Tenikiu lankėsi Vilniaus universitete. Pagrindinis tikslas- susipažinti su ekonomisto profesija, studijų galimybėmis. Moksleiviai sužinojo, kad Ekonomikos fakultetas pagal besimokančiųjų skaičių ir studijų programų pasirinkimą pirmauja ne tik Vilniaus universitete, bet ir tarp  Lietuvos aukštųjų mokyklų. Studijų programų  įvairovė suteikia plačias galimybes siekti savo profesinio meistriškumo. Kiekvienais metais pagal mobilumo programas gausus būrys fakulteto studentų vyksta studijuoti į įvairius ES ir pasaulio šalių universitetus. Džiugu, kad atvyksta daug  užsieniečių studentų ir dėstytojų. Svarbiausia, kad yra orientuojamasi į pasaulinius standartus, o visos studijų programos pastoviai tobulinamos. Ekonomikos fakulteto raidos prioritetai- studijų ir mokslo vienovė, studijų kokybė, geros materialinės studijų sąlygos. Gimnazistai turėjo galimybę aktyviai dalyvauti kūrybiniame ekonomisto profesijos pristatyme. Būsimiems studentams buvo pasiūlyta dalyvauti interaktyviose veiklose ir paskaitose ,,Merkurijaus dienos“, kurių metu jie galėjo susipažinti su ekonomikos veiklos turiniu, sprendžiamomis problemomis bei išbandyti save. Renginyje pristatomos mokslo naujovės – puiki galimybė pažadinti savyje ekonomisto kibirkštėlę, o jau pažadinusiems – ieškoti ir surasti idėjų šiam darbui. 3 kl. moksleiviai D. Kaminskas, M. Gresius, E. Selskaitė dalyvavo viktorinoje  ir laimėjo prizus, kurie dar ilgai primins nuostabaus renginio akimirkas. 

Moksleivių apsilankymas Vilniaus universitete – išskirtinės reikšmės gyvenimo akimirka kasdienos tėkmėje. Daugelis suprato, kad ekonomistas yra tas, kuris įgyvendina savo svajones,  prisiima didžiulę atsakomybę už savo ir kitų ateitį.

Žurnalistų būrelio nariai

Posted in NAUJIENOS | Komentarai išjungti

,,VELYKŲ DŽIAUGSMAS“

Balandžio mėn. gimnazijos  6b  kl. mokiniai  K. Čiburaitė, K. Dubosaitė, G. Kazakevičius, A. Kondratavičius, L. Seletys, S. Urbonavičiūtė  kartu su informacinių technologijų mokytoja V. Strasevičiene dalyvavo netradicinėse pamokose ir sukūrė daug nuostabių atvirukų. Mokiniai plačiau susipažino su Velykų papročiais ir tradicijomis, kartu pasidžiaugė gamtos atgimimu. Visi galėjome gėrėtis mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Velykų džiaugsmas“. 

Linkime gražių ir saulėtų dienų. Tegul pavasaris į jūsų namus atneša daugiau nuoširdumo, dėmesio artimiesiems ir tarpusavio supratimo. Tegul kiekvieno mūsų gyvenime būna daugiau meilės, tikėjimo, vilties ir tvirtybės.

Žurnalistų būrelio nariai

Posted in NAUJIENOS | Komentarai išjungti

RESPUBLIKINIS FUTBOLO TURNYRAS

Kovo mėn.  Vievio gimnazijos 8 kl. moksleivės kartu su kūno kultūros mokytoja Zita Narkeliūnaite dalyvavo  ,,Hummel“ salės futbolo 5×5 turnyre.  Pagrindinis tikslas- skatinti futbolo mėgėjus sistemingai sportuoti, organizuoti laisvalaikio praleidimą ir populiarinti futbolą.Nugalėtojos

Respublikinis futbolo turnyras vyko Kauno sporto halėje, kurį suorganizavo S.Dariaus ir S.Girėno sporto centro atstovai.

Skaityti toliau

Posted in NAUJIENOS | Komentarai išjungti